Pediatria

Kirurgjia Gjenerale

Kardiologjia

Ortopedia

Gjinekologjia

Urologjia

Gastroentrologjia

Mjekësia e Përgjithshme

Kirurgjia Maksilofaciale

Endokrinologjia

Alergologjia

Dermatologjia

Neurokirurgjia

Radiologjia

Laboratori

Okulistika

Otorinolaringologjia

Stomatologjia

SAP Health Services

Neurologjia