Spitali Italian SALUS sjell për pacientët Shqiptarë ekipin e specializuar të ortopedëve Italian.

Dr. Fausto Zanelli; Dr. Pierfrancesco Lenghi; Dr. Vincenzo Di Placido; Dr. Antonio Aloisi

Specialistët më të mirë Italian në fushën e ortopedisë do të kryejnë vizita ambulatoriale cdo ditë pranë Spitalit SALUS.

Njësia e ortopedisë në Spitalin SALUS do të ofrojë për pacientët një proces gjithëpërfshirës që shkon nga vizita e thjeshtë egzaminuese, shërbim I specializuar radiologjie Italian e deri tek diagnostikimi dhe trajtimi kirurgjikal.

Ekipi i ortopedëve Italian është I specializuar të trajtoj sëmundjet në formë kirurgjikale si:

Patologji të zakonshme artriti; trauma sportive të gjurit, shpatull, kyçit të këmbës, duar dhe këmbë
Në veçanti: Kirurgji proteze; Kirurgji artroskopike; Kirurgji Sportive; Kirurgji e këmbës; Kirurgji e dorës; Traumatologji.

SALUS pazienti ospedalieri italiani portare albanese specializzata squadra ortopedico italiano.

Dr. Fausto Zanelli; Dr. Pierfrancesco Lenghi; Dr. Vincenzo Di Placido; Dr. Antonio Aloisi

Le migliori specialisti italiani nel campo della ortopedia eseguiranno visite ambulatoriali ogni giorno in ospedale SALUS.

Visita ortopedica

Ospedale unità ortopedica Salus offrire ai pazienti un processo globale che va dalle semplici visite di screening, la radiologia di servizi specializzati italiani fino a diagnosi e il trattamento chirurgico.

Ortopedia squadra italiana è specializzato per il trattamento di malattie del modulo chirurgico:

Patologia artrite comune, trauma sportivo al ginocchio, spalla, caviglia, mani e piedi.
In particolare, la chirurgia protesica; chirurgia artroscopica; chirurgia sportivo; intervento chirurgico alla caviglia; Chirurgia della mano; Traumatologia.

© 2016 -Powered by Big Media Expert