Specialistika Mjekësore

Kalendari Mjekeve

Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Vincenzo Di Placido 16-19 Tetor Ortopedia
Dr. Fausto Zanelli 30-01 Nëntor Ortopedia
Dr. Francesco Lagana 25-25 Tetor Kirurgjia Maksilofaciale
Dr.Francesco Oriolo 18 Tetor Otorinolaringologjia
Dr. Luigi De Marinis 28-29 Tetor Okulistika
Dr. Pierfrancesco Lenghi 30-01 Nëntor Ortopedia
Dr. Roberto Rossi 18-22 Tetor Gjinekologjia
Dr. Furio Poli 18-20 Tetor Alergologjia
Dr. Giovanni Di Matteo 15-17 Tetor Gastroentrologjia
Dr.Rita Pozzi 19-22 Tetor Dermatologjia
Dr. Costantino Zingaretti 19-21Tetor Kirurgjia Pergjithshme
Dr. Mauro Pocecco 18-20 Ottobre Pediatria