Specialistika Mjekësore

Kalendari Mjekeve

Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Francesco Lagana 24-26 Shkurt Kirurgjia Maksilofaciale
Dr. Francesco Indiano 22-24 Shkurt Ortopedia
Dr. Umberto Raulo 23-26 Shkurt Dermatologjia
Dr. Vincenzo Di Placido 24-26 Shkurt Ortopedia