Specialistika Mjekësore

Kalendari Mjekeve

Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Fausto Zanelli 19-21 Janar Ortopedia
Dr. Costantino Zingaretti 14-17 Dhjetor Kirurgjia Pergjithshme
Dr. Giovanni Di Matteo 12-13 Dhjetor Gastroentrologjia
Dr. Luigi De Marinis 30-03 Gennaio Okulistika
Dr. Francesco Lagana 15-17 Dhjetor Kirurgjia Maksilofaciale
Dr. Cesare Romagnolo 10-11 Dhjetor Gjinekologjia
Dr. Vincenzo Di Placido 07-09 Janar Ortopedia
Dr. Pierfrancesco Lenghi 19-21 Janar Ortopedia