Specialistika Mjekësore

Kalendari Mjekeve

Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Pierfrancesco Lenghi 30-02Korrik Ortopedia
Dr. Costantino Zingaretti 22-24 Qeshor Kirurgjia Pergjithshme
Dr. Giorgio Longo 21-23 Qeshor Alergologjia
Dr. Fausto Zanelli 30-02 Korrik Ortopedia
Dr. Luigi De Marinis 23-25 Qeshor Okulistika
Dr.Roberto Plazzi 22-24 Qeshor Ortopedia
Dr. Giovanni Di Matteo 19-21 Qeshor Gastroentrologjia
Dr. Mauro Pocecco 21-23 Qeshor Pediatria
Dr. Roberto Rossi 20-22 Qeshor Gjinekologjia
Dr. Vincenzo Di Placido 26-28 Qeshor Ortopedia