Specialistika Mjekësore

Kalendari Mjekeve

Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Luigi De Marinis 26-29 Gusht Oculistica
Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Vincenzo Di Placido 11-14 Gusht Ortopedia
Dr. Pierfrancesco Lenghi 23-24 Gusht Ortopedia
Dr.Francesco Oriolo 24-24 Gusht Otorinolaringologjia
Dr. Costantino Zingaretti 09-11 Gusht Kirurgjia Pergjithshme
Dr. Fausto Zanelli 23-24 Gusht Ortopedia
Dr. Roberto Rossi 09-11 Gusht Gjinekologjia