Specialistika Mjekësore

Kalendari Mjekeve

Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Giovanni Di Matteo 01-03 Maj Gastroentrologjia
Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Costantino Zingaretti 27-29 Prill Kirurgjia Pergjithshme
Dr. Roberto Rossi 25-29 Prill Gjinekologjia
Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr.Francesco Oriolo 29-30 Prill Otorinolaringologjia
Dr. Umberto Raulo 12-14 Maj Dermatologjia
Dr. Mauro Pocecco 10-12 Maj Pediatria
Dr. Furio Poli 10-12 Maj Alergologjia