Specialistika Mjekësore

Kalendari Mjekeve

Doktori Kohëzgjatja Specialistika Mjekësore
Dr. Fausto Zanelli 24-25 Mars Ortopedia
Dr. Fabrizio Monti 24-25 Mars Neurologjia
Dr. Pierfrancesco Lenghi 24-25 mar Ortopedia
Dr. Costantino Zingaretti 24-28 Mars Kirurgjia Pergjithshme