“Të përkushtuar ndaj shëndetit tuaj”

— SALUS

Shërbimi i Otorinolaringologjisë

Njësia Operative e Otorinolaringologjisëështë në gjendje t’i ofrojë Pacientit njëtrajtim të plotëshendetesor që perfshin diagnostikimin, trajtimin terapeutik dhe kirurgjikal, hospitalizimin per sa dite eshte e nevojshme si dhe ndjekjen post-operatore. Falë një stafi mjekësor të specializuar që prej disa dekadash ajomerret me patologji të zonës së kokësdhe qafës, me konkretisht në kurimin e patologjive tumorale të këtyre zonave, por edhe në kirurgjinë mini invazive endoskopike nazosinuzale për kurimin e sinuziteve dhe të vështirësive në frymëmarrje, në kirurgjinë e veshit, në kirurgjinë e laringut, në kirurgjinë estetike të hundës dhe veshit, në kirurgjinë e gjëndrave të pështymës dhe tiroides.

Teknikat e përdorura nga kirurgët tanë janë në avangardë falë edhe kualifikimit të vazhduar të mjekëve, të cilët marrin vazhdimisht pjesë si dëgjues dhe si relatorënë kurse dhe kongrese ndërkombëtare.

Teknikat e përdorura nga kirurgët tanë janë:

Informacione të rëndësishme për Otorinolaringologjinë

Struktura disponon pajisje dhe aparatura te fjales se fundit për përcaktimin e sakte te diagnozës për patologji të fushes otorinolaringologjike sidhe për kryerjen e endoskopive diagnostikuese dhe operative.

KIRURGJIA ONKOLOGJIKE

 • Tumor malinj i hundës dhe hapësirave paranazale
 • Tumor malinj i faringut
 • Tumor malinj i laringut
 • Tumor malinj i veshit
 • Tumor malinj i gjëndrave të pështymës
 • Tumor malinj i qafës
 • Tumor malinj i tiroides
 • Tumor malinj i paratiroides
 • Tumor malinj i gjendres parotis

Njësia Operative e Otorinolaringologjisë bashkëpunon me Njësinë Operative të Mjekësisë së Përgjithshme për kimioterapinë paraprake dhe/ose post-operatore për patologji tumorale për të cilat përdoren protokollet terapeutike ndërkombëtare më të përparuara dhe nën mbikëqyrjen e onkologëve italianë.

KIRURGJIA E HUNDËS

 • Tumore beninje
 • Sinuzite
 • Polipozë
 • Hipertrofi e turbinatëve
 • Adenoide (‘mish i huaj’)
 • Malformacione estetike dhe funksionale të hundës

KIRURGJIA E VESHIT

 • Otit i mesëm kronik i thjeshtë dhe kolesteatomatoz
 • Shpim i timpanit
 • Otoskleroza
 • Marrje mendsh
 • Akufene (zhurma ne vesh)
 • Patologji labirinti

KIRURGJIA E FARINGUT

 • Bajame
 • Fibropapilomë
 • Anomali të qiellzës së butë
 • Studim i patologjisë së gjumit (si gërhitje apo apne nate)

KIRURGJI E LARINGUT

 • Noduse, polipe dhe ciste të kordave vokale
 • Stenoza të laringut
 • Paralizë e kordave vokale

KIRURGJI E TIROIDES

 • Heqje subtotale e tiroides (hemitiroidektomi)
 • Heqje totale e tiroides (tiroidektomi totale)

KIRURGJI E GJËNDRËS NËNNOFULLORE DHE E GJËNDRËS SË PAROTIDIT

 • Infiamacion i gjëndrave të pështymës
 • Kalkulozë e pështymës
 • Tumore beninje

Mjekët

Përgjegjës:Dr. Francesco Oriolo

Mjek të tjerë: Dr. Paolo Agostin,Dr. Dritan Vasili, Dr. Fatmir Guni

← Lajme     Shërbime →