Dr. Ervisa Korbeci

Specialiteti Mjekësia e përgjithshme
Departamenti Mjekësia e përgjithshme
Vendndodhja Tiranë

Orari Punës

e Hënë 9:00 AM -6:00 PM
e Marte 9:00 AM -6:00 PM
e Mërkurë 9:00 AM -6:00 PM
e Enjte 9:00 AM -6:00 PM
e Premte 9:00 AM -6:00 PM
INFORMACION PERSONAL

Emer Ervisa Teta

Kombesia Shqiptare
Ditelindja
Gjinia 5 Janar, 1981
Femer

EXPARIENCA PUNE

• Data (nga – ne) 2006 –2015
• Emri dhe adresa e punedhenesit Diakonia Agapes Office
Tiranë – Shqiperi
• lloji i biznesit sektorit OJF
• Pozicioni Mjeke

• Data (nga – ne) 2014 – ne vazhdim
• Emri dhe adresa e punedhenesit Spitali Italian SALUS
Sherbimi i Mjekesise Interne
• Lloji I biznesit sektori Spital Privat
• Pozicioni Mjek Internist

• Data (nga – ne)
2011 –2015
• Emri dhe adresa e punedhenesit QSUT
Sherbimi I Mjekesise Interne
• Lloji I biznesit sektorit Spital Publik
• Pozicioni Mjek specializant

EDUKIMI DHE TRAJNIME RECENTE

EDUCATION
• Data (nga – ne) 2011 –2015
• Institucioni QSUT
• Tituli i kualifikimit Mjek specializant
•Niveli i diplomes Diplome post univesitare

• Data (nga – ne) 1999 – 2005
• Institucioni Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Mjeksise
• Titulli i kualifikimit Mjek i pergjithshem