4

Dr. Edvin Selmani

Specialiteti Ortopedi – Traumatologji
Departamenti Ortopedisë
Vendndodhja Tiranë

Orari Punës

e Hënë 9:00 AM -6:00 PM
e Marte 9:00 AM -6:00 PM
e Mërkurë 9:00 AM -6:00 PM
e Enjte 9:00 AM -6:00 PM
e Premte 9:00 AM -6:00 PM

Specialist në Ortopedi – Traumatologji
Studime dhe eksperienca profesionale
1992 – 1998:  Fakulteti i Mjeksisë, Universiteti i Tiranës ( Nota mesatare 9.6)
Janar 1999 – Janar 2003:    Specializim pasuniversitar në Ortopedi – Traumatologji në     Shërbimin Kombëtar Universitar Ortopedi- Traumatologji, Tiranë ( Nota mesatare 10.0 )
1 Nëntor 2004 – 1 Qershor 2005: Diplome Felloëship ( Mikrospecializim 7 Mujor ) në Kirugjinë e Këmbës dhe Kaviljes në Universitetin e Tennessee, Klinika Universitare Campbell , USA
Korrik 2005 – Korrik 2006:  Diplomë MASTER Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Mjekesise
Gusht 2005 – vazhdim: Mjek Specialist Ortoped- Traumatolog në Shërbimin Universitar të Ortopedisë në QSU  Nënë Tereza, Tiranë
Janar 2010: Filloi studimet për gradën Doktor Shkencash në Universitetin e Tiranës
Anëtarësime profesionale
– Anëtar i Urdhrit të Mjekut Shqiptar
– Tresorier i Shoqatës së Ortopedëve dhe Traumatologëve Shqiptarë
– Anëtar i Shoqatës së Kirurgëve Amerikane të Këmbës (American Orthopaedic Foot and Ankle Association   AOFAS )
– Anëtar i Akademisë Amerikane të Kirugëve Ortoped (AAOS)
– Anëtar i Shoqatës Europiane të Ortopedeve Pediatër (EPOS)
– Anëtar i Bordit Editorial të Revistës Europiane të Ortopedisë dhe Traumatologjisë (EOTR)
Fushat e Interesit
Kirurgjia e këmbës ( piede) dhe kaviljes, ortopedia pediatrike, artroskopia e gjurit.
Publikime dhe relacione
Publikime të shumta në revista kombëtare dhe ndërkombëtrare. Pjesmarrje si relator dhe si i ftuar në shumë kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare.