Dr. Yllson Ibraimllari

Specialiteti Ortoped
Departamenti Ortopedia
Vendndodhja Tiranë

Orari Punës

e Hënë 9:00 AM -6:00 PM
e Marte 9:00 AM -6:00 PM
e Mërkurë 9:00 AM -6:00 PM
e Enjte 9:00 AM -6:00 PM
e Premte 9:00 AM -6:00 PM
Curriculum Vitae

Emri / Mbiemri: Yllson IBRAHIMLLARI
Adresa: Rr. “Idriz Dollaku”, Tiranë
Tel: 067 40 71 770
E-mail: yllsonibra@gmail.com
Kombësia: Shqipëtar
Data e lindjes: 08/10/1971
Gjinia: M

Eksperiencë pune:

Korrik 2016 e në vazhdim Mjek Ortoped – Traumatolog, Spitali Italian “SALUS”

Shtator 2011 – 10 Prill 2015 Qendra Spitalore Nënë Tereza, Shërbimi Universitar
Ortopedik / Traumatologjik në Qendrën Traumatike
Universitare (Ish Spitali Ushtarak), Tiranë
Lloji i punës: Internist, specializant dhe praktikant.
Detyrat dhe përgjegjësitë: Pjesëmarrja në ndërhyrje kirurgjikale dhe ndjekja e
protokolleve mjekësore.

26 shkurt 2010 – 4 shkurt 2011 I punësuar në Drejtorinë e Përgjithshme të
Burgjeve, Ministria e Drejtësisë, në Qendrën
Spitalore të Burgjeve.
Lloji i punës: Mjek
Detyrat dhe përgjegjësitë: Marrja nën kujdes dhe mbikqyrja e shëndetit të
pacientëve.

28 qershor 2002 – 26 nëntor 2012 Oborri Mbretëror Shqipëtar,
Rr. “Murat Toptani”, Tiranë
Lloji i punës: Doktor privat i Oborrit Mbretëror Shqipëtar.
Detyrat dhe lloji i punës: Kujdesi mjekësor.

9 Qershor 2001 – 31 Mars 2004 Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë, Inspektor i Entitetit
Publik Profesional të Këshillit të Qarkut Tiranë
Lloji i punës: Regjistrimi dhe qasja në anëtarësinë e mjekëve
dhe stomatologëve.
Detyrat dhe lloji i punës: Kontrolli i standardeve dhe gjykimi profesional.

Aftësitë dhe kompetencat personale:

Bashkëpunues dhe komuikues me njerëz të tjerë
Puna në grup: Përshtatem lehtë me punën dhe di shumë mirë të bashkëpunoj me stafin si dhe të krijoj marrëdhënie pune shumë të mira.

Arsimi dhe trajnimi:

Nga viti 1986 deri në vitin 1990: Shkolla e mesme Buçimas (Gjimnazi) në Pogradec.
Nota mesatare: Rezultati: 9.7

Nga 1992 në 2000: Universiteti i Tiranës.
Institucioni dhe lloji i arsimit: Fakulteti i Mjekësisë.
Diplomim në Mjekësi të Përgjithshme.
Kualifikimi: Kam përfunduar praktikën dhe specializimin në Traumatologji Ortopedike më 10 prill 2015,
liçenca nr. 1050 nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë.

Kapacitetet dhe njohuritë personale:

Gjuha amtare: Shqip

Gjuhë të tjera: Anglisht, provim i marrë më 26 shkurt 2000 në Fakultetin e gjuhëve të
huaja, Numri i çertifikatës 2225.
Leximi: Shumë mirë
Shkrimi: Shumë mirë
E folur: Shumë mirë

Frëngjisht
Leximi: Shumë mirë
Shkrimi: Shumë mirë
E folur: Shumë mirë

Aftësitë, çmimet dhe çertifikatat e tjera:

Diplomë nga Universiteti i Tiranës, Mjekësi e Përgjithshme

Kapacitetet: Liçenca për lëshimin e të drejtës individuale për ushtrimin e profesionit mjekësor
Pjesë e Listës së Fituesve të Konkurrencës Pasuniversitare të Punësimit 2002-2003.
Ka marrë Urdhrin e Nderit të Kombit më 21 dhjetor 2010 me dekretin 6812, të nënshkruar nga Presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, dhënë grupit “90 Dhjetor”, si anëtar i Lëvizjes së Studentëve Shqiptarë të vitit 1990.
Letër referimi nënshkruar dhe lëshuar nga Lartësia e Tij Mbretërore, Mbreti i Shqiptarëve, Leka Zogu I.
Çertifikata e gjuhës angleze.
Çertifikata e Renditjes së Mjekëve.
Fizioterapeut ”Çertifikatë e përditësimit profesional”.
Çertifikatë e lëshuar nga Konferenca e Parë Kombëtare mbi Menaxhimin Obstetrik dhe Gjinekologjik para-operativ.
Çertifikatë e lëshuar nga Konferenca e 111-të Kombëtare për Shëndetin Mendor.
Çertifikatë e lëshuar nga Kongresi i Parë i Mesdheut mbi Parandalimin e Kancerit.
Kualifikimi dhe kursi i kurrikulave si ortoped pediatrik.
Certifikatë e lëshuar nga Urdhri i Mekeve të Shqipërisë mbi pjesëmarrjen time në seminarin e stërvitjes “Fitness to Practice”.