Lajme dhe komunikata mbi aktivitetet e stomatologjisё, gjinekologjisё, kirurgjisё, urologjisё, kirurgjisё plastike, okulistikёs, neurologjisё etj.

Burrat e vërtetë kujdesen për shëndetin e tyre

Shërbimi i Gastroenterologjisë në Spitalin SALUS

Ortopedia Italiane në SALUS

Gastroenterologjia në SALUS

Gastroenterologjia në SALUS