Lajme dhe komunikata mbi aktivitetet e stomatologjisё, gjinekologjisё, kirurgjisё, urologjisё, kirurgjisё plastike, okulistikёs, neurologjisё etj.

Konferenca Gastroenterologjisë Në SALUS

Ortopedia Italiane SALUS

Ofertë Radiologjie në SALUS

Gjinekologjia ne SALUS

Gastroenterologjia dhe Endoskopia Digjestive