Lajme dhe komunikata mbi aktivitetet e stomatologjisё, gjinekologjisё, kirurgjisё, urologjisё, kirurgjisё plastike, okulistikёs, neurologjisё etj.

Gastroenterologjia ne Salus

Kirurgjia e Përgjithshme në Spitalin SALUS

Gjinekologjia në Spitalin SALUS

Dermatologjia ne Spitalin Salus

Urologji në Spitalin SALUS